ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese




                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมการจัดการเมืองอัจฉริยะ

ประชุมการจัดการเมืองอัจฉริยะ

altณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562







alt alt alt alt alt alt

ประชุมการจัดการเมืองอัจฉริยะ : 23 พ.ค. 62 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) นำโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ เพื่อหารือการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

        นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ และบริหารจัดการเมือง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน” อีกทั้ง ยังนำเสนออุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง (Smart Living Safety Platform) โดยมีระบการทำงานแจ้งสัญญาณภัยเตือนเมื่อผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ ให้กับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ได้ทราบ และช่วยเหลือทันนท่วงที รวมถึงเป็นฐานข้อมูลเก็บข้อมูลผู้ป่วยอีกด้วย




 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047