ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese




                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมติดตามปัญหาข้อร้องเรียนศูนย์รักษ์สุนัข

ประชุมติดตามปัญหาข้อร้องเรียนศูนย์รักษ์สุนัข

altณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562







alt alt alt alt alt alt alt 
 
ประชุมติดตามปัญหาข้อร้องเรียนศูนย์รักษ์สุนัข : 15 พ.ค. 62 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุมหารือถึงเรื่องร้องเรียนกรณีที่เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหามลพิษด้านเสียง กลิ่น และน้ำเสีย ที่เกิดจากศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 
          1.ปัญหาน้ำเสีย จะทำการวางถังบำบั
ดและวางระบบการบำบัดน้ำเสียภายในศูนย์ฯ 
          2.ปัญหาของกลิ่น จากเดิมเจ้าหน้าที่
ทำความสะอาดภายในศูนย์ฯ วันละ 1 ครั้ง ให้เพิ่มการทำความสะอาดเป็นวันละ 2 ครั้ง และให้สาร EM Ball ช่วยบำบัดน้ำเสียและลดกลิ่น 
          3. เสียงรบกวนจะการแก้ไขด้
วยการทำกำแพงสูง และปลูกต้นไม้ตลอดแนวรั้ว ซึ่งจะช่วยกันเสียงได้ในระดับหนึ่ง 
และจะทำหนังสือขอเคลื่อนย้ายสุนั
ขบางส่วนไปยังสถานพักพิงสุนัขจรจัด ที่ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งผู้ร้องเรียน ยินยอมให้เทศบาลฯ ดำเนินการให้ตามแนวทางดังกล่าว และจะมีการติดตามผลการแก้ปัญหาเป็นระยะๆ ต่อไป




 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047