ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / หารือศูนย์รักษ์สุนัข

หารือศูนย์รักษ์สุนัข

altณ ห้องประชุมศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิ
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt
 
หารือศูนย์รักษ์สุนัข : 14 พ.ค. 62 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมหารือกรณีชาวบ้านร้องเรียนเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาด้าน เสียง กลิ่น และน้ำเสีย จากศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ของเทศบาลเมืองหัวหิน มี ดร.พินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ซึ่งภายหลังจากการประชุม ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโดยรอบศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047