ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน การดำเนินงาน
1 เศษหิน เศษทราย ตกหล่นบนพื้นถนน บริเวณทางโค้งบ่อนไก่ ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 ขอให้จัดเก็บถังขยะสีฟ้า บริเวณซอยชลประทาน 10 คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
3 อบต.ศรีสุข จ.สุริทนทร์ ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ประสานสำนักปลัด
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ดำเนินการทำความสะอาดเศษหิน เศษทรายที่ตกหล่นบนพื้นถนน บริเวณทางโค้งบ่อนไก่ ดำเนินการแล้ว

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047