ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ถนนเป็นหลุม มีน้ำท่วมขัง ซอยพร้อมมิตรพัฒนา 1 (ผู้ร้องรายเดิม) ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 ขอให้ตรวจสอบการรุกล้ำทางสาธารณะ ชุมชนสมอโพรง คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
3 สอบถามการก่อสร้างถนน ชุมชนสมอโพรง คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
4 สอบถามการจัดงานเกษตรแฟร์ งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
5 ขอให้ดูแลความสะอาด บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่า งานประชาสัมพันธ์รับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มีลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047