ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ขอให้ตัดกิ่งไม้พันสายไฟฟ้าแรงสูง ซอยชลประทาน 44 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 ขอให้ฉีดน้ำล้างเศษหิน เศษทรายเกลื่อนถนน หมู่บ้านทรัพย์ธานี 2 ชุมชนบ่อฝ้าย ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 น้ำประปาไม่ไหล
 - ชุมชนบ่อฝ้าย หมู่บ้านเกศสุดา 4
 - หลังหมาป่า
คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
4 สอบถามการจัดงานแจ๊สเฟสติวัล งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
5 ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการรุกล้ำพื้นที่ บริเวณปากซอยยายโหย งานประชาสัมพันธ์ประสานงานเทศกิจ
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาประปา ชี้แจงแล้ว
2 ฉีดน้ำล้างเศษหิน เศษทรายเกลื่อนถนน หมู่บ้านทรัพย์ธานี 2 ชุมชนบ่อฝ้าย ดำเนินการแล้ว
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047