ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คปต. ครั้งที่ 6/2562

ประชุม คปต. ครั้งที่ 6/2562

altณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


alt alt alt alt alt

ประชุม คปต. ครั้งที่ 6/2562 : 11 ก.พ. 62 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานติดตามและตรวจสอบการทำงานของเทศบาลเมืองหัวหิน (คปต.) ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบริหาร นำโดย นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายสภาเทศบาล นำโดย นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ นำโดย นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล และนายปรีชา งามเหลือ สมาชิกสภาอบจ.ประจวบฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือในเรื่องต่างๆ ดังนี้

          - ที่ประชุมแจ้งกรณี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 เรื่องการชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รองปลัดเทศบาล แจ้งว่า ผู้ที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ คือ ข้าราชการระดับซี 9 ขึ้นไป ที่เป็นหัวหน้าส่วน สำหรับเทศบาลเมืองหัวหิน มี 3 ตำแหน่งที่ต้องยื่น คือ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และตนเอง

         - หารือเรื่องห้องสมุดรถไฟหัวหิน จากเดิมการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องการให้ย้ายไปริมถนนด้านทิศเหนือ แต่ล่าสุดแจ้งว่าในจุดดังกล่าวไม่เหมาะสมเพราะห้องสมุดรถไฟแห่งนี้เป็นห้องสมุดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปิด ซึ่งในจุดดังกล่าวจะอันตรายในการขึ้นลงเพราะอยู่ติดถนน แต่จะให้ย้ายโบกี้ห้องสมุด 2 โบกี้ มารวมกับหัวรถจักรไอน้ำหลังสถานีรถไฟหัวหินฝั่งทิศตะวันตก และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ส่วนกรณีการก่อสร้างพระรูปกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทยให้เปลี่ยนไปสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ซึ่งเทศบาลฯ ก็ไม่ได้ขัดข้อง แต่เห็นว่ากรมพระกำแพงฯ มีความผูกพันกับหัวหินมาก จึงยืนยันที่จะสร้างพระรูปกรมพระกำแพงฯ เช่นเดิม แต่จะย้ายไปที่อื่นแทน ซึ่งต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป

           - ที่ประชุมได้เสนอว่าควรมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ แต่ละเขตเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน วิ'ลัย วัยหวาน ทุกวันพุธด้วย เพื่อช่วยดูแลนักเรียนผู้สูงอายุ และให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น รวมทั้งหารือเรื่องการโบล์น้ำประปาที่สามแยกต้นก้ามปู ถนนชมสินธุ์ เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่กองการประปาไปดำเนินการในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน น้ำหลากลงถนน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การจราจรติดขัด อยากให้กองการประปา ดูช่วงเวลาของการโบวล์น้ำให้เหมาะสมด้วย

           - กรณีการอนุญาตตกปลาในอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประธาน คปต. เสนอให้ยกเลิกการตกปลาอย่างเด็ดขาด เพราะเป็นกลุ่มคนไม่กี่คน ซึ่งการตกปลาอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อน อาจถูกเบ็ดเกี่ยวขณะไปเที่ยวหรือออกกำลังกาย ควรส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยว กำหนดให้เป็นเขตอภัยทาน เนื่องจากอยู่ใกล้วัดเขาเต่า ต่อไปมีปลาชุกชุม ยังเปิดเป็นจุดจำหน่ายอาหารปลา เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากขึ้น ชุมชนจะเข้มแข็งขึ้นอีกด้วย แต่ก็ควรจัดทำประชาพิจารณ์และประชุมชาวบ้านเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง

         - หารือเรื่องกองการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน ประธาน คปต. แนะให้คณะผู้บริหารควรเร่งรัดการทำงาน การวางแผนงาน การตรวจสอบและกวดขันการทำงานของพนักงานกองการประปาให้มากขึ้น เนื่องจากปัญหาในกองการประปามีมานาน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงไป เช่นน้ำประปาขุ่น เหลือง บางพื้นที่ขาดแคลน เป็นต้น
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047