ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / หารือการบริหารจัดการขยะ

หารือการบริหารจัดการขยะ

altณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน สำนักงานเทศบาลฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt

หารือการบริหารจัดการขยะ : 11 ก.พ.62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน สำนักงานเทศบาลฯ

           ที่ประชุมได้หารือการวางมาตรการพัฒนารูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมุ่งเน้นลดปริมาณขยะและลดปัญหาโลกร้อน โดยมีแนวทางการประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติ อาทิ ลดการใช้วัสดุที่ทำจากโฟมหรือพลาสติก รวมไปถึงการลดปริมาณการใช้กระดาษ และการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047