ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / วิ'ลัย วัยหวาน สัปดาห์ที่ 2

วิ'ลัย วัยหวาน สัปดาห์ที่ 2

altณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

วิ'ลัย วัยหวาน สัปดาห์ที่ 2 : 6 ก.พ. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำนักเรียนผู้สูงอายุ“วิ'ลัย วัยหวาน” รุ่นที่ 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. บริเวณหน้า สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน ก่อนเข้าสู่การเรี
ยนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผอ.กองการศึกษา และนางทิพวรรณ สุทัศน์ ประธานชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติฯ ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ณ อาคารจอดรถชั้น 6 เทศบาลเมืองหัวหิน โดย พ.ต.ท.สุริยันต์ จันทรมานิตย์ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ปลัดเทศบาล ได้เชิญชวนให้นักเรียนผู้สูงอายุหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารกลางวัลร่วมกัน ตามนโยบายการพัฒนาเมืองสีเขียวที่เทศบาลเมืองหัวหินได้รับรางวัลเป็นเครื่องการันตี Global Green City award ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์การสหประชาชาติประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้สูงอายุใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกทุกครั้งที่มีการซื้อของ เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งนับเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อมลพิษที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จากนั้น ได้เข้าสู่การเรียนการสอนตามปกติ ซึ่งสัปดานี้เป็นการเรียนวันที่ 2 ของหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ วิ'ลัย วัยหวาน รุ่นที่ 3 หลังจากได้เปิดเรียนไปแล้วเมื่อวันพุธที่ 30 ม.ค. 62 โดยการเรียนในครั้งต่อไปจะตรงกับวันพุธที่ 13 ก.พ. 62
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047