ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมคณะผู้บริหาร

ประชุมคณะผู้บริหาร

altณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน อาคารใหม่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt

ประชุมคณะผู้บริหาร : 6 ก.พ. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน อาคารใหม่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ นายศิวัช บุญเกิด และ นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุม โดยที่ประชุมให้เข้มงวดการทำงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในแต่ละกองงานให้เป็นไปตามกรอบภารกิจของงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานดี ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จากนั้น ได้เสนอให้เตรียมการจัดกิจกรรม ดนตรีในสวนวังไกลกังวล อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับชมรับฟัง เป็นสันทนาการให้ประชาชนได้ผ่อนคลายและพักผ่อน 

          ในส่วนของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า ให้กองการศึกษา ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดของอาหารกลางวันที่ให้เด็กรับประทาน ให้มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบปรับปรุงอาคารชั้นเดียวทางลงหาดหน้าโรงแรมเซ็นทาราฯ หัวหิน ซึ่งเป็นที่ทำการเก่าของสถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน สำหรับใช้เป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ (เทศกิจ) เพื่อเป็นศูนย์ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ภัย รถพยาบาล ตลอดจนอุปกรณ์กู้ภัยและปฐมพยาบาลของมูลนิธิฯ มาประจำการที่ศูนย์ดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047