ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบผู้อยู่อาศัยริมทางรถไฟ

ประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบผู้อยู่อาศัยริมทางรถไฟ

altณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt

ประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบผู้อยู่อาศัยริมทางรถไฟ : 5 ก.พ. 62 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมทางรถไฟเขต อ. หัวหิน เพื่อหาที่อยู่ใหม่ให้กับผู้บุกรุกพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย เนื่องจากการรถไฟฯ ต้องใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างรถไฟทางคู่เขตหัวหิน โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ตัวแทน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และชาวบ้านจาก 19 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
      ที่ประชุมร่วมกันระดมสมองเพื่อหาพื้นที่รองรับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้ โดยพิจารณาพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์ บ่อขยะ และเขาแล้ง รวม 3 แปลง เพื่อรองรับผู้เดือดร้อนจำนวน 714 คน จาก 592 ครัวเรือน โดยให้โครงการบ้านมั่นคง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันวางแผนจัดสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งในเบื้องต้นจะประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดพื้นที่ให้วางกองวัสดุและสิ่งของที่รื้อย้ายออกมาจากที่อยู่อาศัยเดิม เพื่อรอการขนย้ายเข้าที่อยู่อาศัยใหม่ นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ให้ดูแลผลกระทบจากการก่อสร้างไม่ให้ประชาชนและบ้านเรือนใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างได้รับความเดือดร้อน ส่วนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกเขตอำเภอหัวหิน บริษัทรับเหมาก่อสร้างผู้ได้รับสัมปทาน ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047