ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ท่อประปาแตก ซอยแม่เก็บ 1 กองการประปารับเรื่อง
2 น้ำประปาไม่ไหล บริเวณชุมชนพร้อมมิตร 1 คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
3 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ซอยหัวหิน 102 คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีให้ข้อมูล
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047