ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

 

ชุมชนบ่อฝ้าย
ร.ต.สมจิตร ศรีงาม

 

 ชุมชนตะวันสีทอง
นางสุภาพ ปานอาษา

   ชุมชนไกลกังวล
นายเฉลิม เกษม

  ชุมชนสมอโพรง
นายประเสริฐ คงยาง

  ชุมชนเนินดินแดง
ร.ต.ท.นพรัตน์ งอกเงิน

  ชุมชนประชาร่วมจิตต์
ด.ต.บุญมา นามวิบูลย์

  ชุมชนเขาน้อย
ร.ต.ต.วัลลภ มีใหม่

  ชุมชนฟ้าสีคราม
นางทองย้อย เกิดหิน

  ชุมชนทางรถไฟ
นางธนกร สุกศรี

  ชุมชนนาปู่กล่ำ
นางจันทร์เพ็ญ มณีโรจน์

  ชุมชนรวมสุข
นายปรีชา อยู่ฟุก

  ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา
นายประเสริฐ พ่วงศรี

  ชุมชนประชาสามัคคี
นายลำยอง พวงทิพย์

  ชุมชนทุ่งยายอึ่ง
นายอนันต์ สายทอง

  ชุมชนตาลเดี่ยว
นายสุภาพ เกตุศรี

  ชุมชนกอล์ฟวิว
นางสาวทนีวรรณ บัวเพ็ง

  ชุมชนอ่างน้ำ
นางสุรีย์ เหล่าสกุล

  ชุมชนเทพนิมิตร
นายวิสาร พวงแสง

  ชุมชนสวนลิง
นายวันชัย สังเกตุ

  ชุมชนศาลาร่วมใจ
นายมานะ ปิ่นทอง

  ชุมชนสนามกอล์ฟ
นายกฤษณะ รังวัด

  ชุมชนเพชรสระสรง
นายอดิศักดิ์ ทองลอย

  ชุมชนแนบเคหาสน์
ร.ต.ต.นิคม ไชยยะ

  ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ
นางเบญจมาศ ดารารัตน์

  ชุมชนสมอเรียง
นายสมบูรณ์ แสงสว่าง

  ชุมชนชายทะเล
นางผาสุก เห่งรวย

  ชุมชนพูลสุข
ร.ต.ท.สะอาด จรรยากูล

  ชุมชนไร่นุ่น
นางกรรณิกา เพชรรัตน์

  ชุมชนเขาพิทักษ์
นางอารมณ์ อำพวา

ชุมชนศิลาเอก
ดร.รัศมี พลจันทร์

  ชุมชนหนองแก
นายฤทธิ์ มณีฉาย

  ชุมชนหัวถนน
นายเขตโสภณ สวนทองดี

 

ชุมชนรุ่งสว่าง
นายสมพงษ์ กล่ำกล่อมจิตร

  ชุมชนตะเกียบ
นายสันติ ทะเลน้อย
  ชุมชนหัวดอน
นายบุญเริ่ม เฟื่องฟู
ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา
นายจรัญ เมืองเทศ
  ชุมชนเขาเต่า
นายวันดี ศิลปี
  ชุมชนหัวนา
นายสมาน ทองเหี่ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนโรงเรียน
นายสิบทหารบก
พันเอก จะเด็จ เลื่อนทอง
   

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047