ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / แนะนำตัว กกต.

แนะนำตัว กกต.

altณ ที่ว่าการอำเภอหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt

แนะนำตัว กกต. : 28 ม.ค. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ในฐานะประธาน กกต.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี/ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เข้าพบนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน และนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เพื่อแนะนำตัวตำแหน่งประธาน กกต. เขต 2 และประสานขอความร่วมมือการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง และการจัดสถานที่ลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.และวันรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

        1. กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 

        2. วันรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เป็นสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด)

      สำหรับประชาชนที่จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-603573 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047