ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / รับสมัคร ส.ส.วันแรก

รับสมัคร ส.ส.วันแรก

altณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

alt alt alt alt alt

รับสมัคร ส.ส.วันแรก : 4 ก.พ. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน/ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 3 เขตการเลือกตั้ง ร่วมรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร โดยมี นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายอินทรพล สุทธิวิริยะ ผู้ตรวจการการเลือกตั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สู้ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ท่ามกลางคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งสื่อมวลชนที่มารายงานข่าวเป็นจำนวนมาก
 การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.พ. 62 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.62 พร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 19 ก.พ. 62 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งวันที่ 17 มี.ค. 62
สำหรับบรรยากาศวันแรกของการรับสมัคร มีผู้สมัครมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30 น. ครบทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง คือ เขต 1 จำนวน 12 คน เขต 2 จำนวน 10 คน และเขต 3 จำนวน 15 คน เมื่อถึงเวลา 08.30 น. จึงให้ว่าที่ผู้สมัครตกลงใจร่วมกันและสรุปว่าให้มีการจับฉลากเพื่อหาลำดับของผู้สมัคร และจับฉลากเพื่อหาลำดับของการยื่นใบสมัคร ก่อนทำการสมัครตามขั้นตอนโดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครอย่างครบถ้วน และได้รับเลขหมายประจำตัวผู้สมัคร 
  โดยการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 3 เขตในวันแรก (ก.พ. 62) ดำเนินไปตามขั้นตอนด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบที่กำหนด และได้รับฟังการชี้แจงการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติได้โดยถูกต้องและครบถ้วน และเพื่อมิให้ทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ก่อนที่จะแยกย้ายไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งภายใต้กรอบแนวทางตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047