ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / อบรมพนักงาน

อบรมพนักงาน

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
อบรมพนักงาน : 2 ก.พ. 62 นายศุภชัย อาลัยจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นวิทยากรอบรมงานในหน้าที่ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล  ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของทางราชการ อาทิ การเขียนหนังสือราชการ การร่างหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณฯ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ และการแสดงแบบเจตจำนงขอเข้ารับการฝึกอบรม ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานในองค์กร
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047