ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองการแพทย์ / อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่กองการแพทย์ เทศบาลเมืองหัวหิน

กองการแพทย์
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ทั้งด้านบริหารการแพทย์และการรักษาพยาบาล ทันตกรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
  • งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
  • งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
  • งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
  • งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
  • งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
  • งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047